Stiliserat armborst, del av det offiella sigillet för Södra Möre Härad

Välkommen till
Vassmolösa

Vassmolösa samhällsförening

Stötta samhällsföreningen - bli medlem!

Så blir du medlem:

Kontakta oss på vassmolosa.smhf @gmail.com

Vassmolösa samhällsförening är en partipolitiskt obunden, demokratisk organisation vars syfte är tillvarata de i Vassmolösa boendes intressen beträffande kultur, service och närmiljö. Förrutom Vassmolösa ingår Kulltorp och Bottorp i upptagningsområdet.


Målsättningen är att stärka bygdegemenskapen och verka för en livskraftig samhällsbildning. Föreningen fungerar även som kontaktorgan med kommundelsnämnd och andra myndigheter. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som tillsätter styrelsen. Föreningen är inte vinstdrivande.


Varje boende inom föreningens område kan bli medlem genom att betala den avgift som fastställs på föreningens årsmöte. Ett medlemskort kostar 50 kronor, ett familjekort 100 kronor.

§ Målsättningen är att stärka bygdegemenskapen