Stiliserat armborst, del av det offiella sigillet för Södra Möre Härad

Välkommen till
Vassmolösa

Vassmolösa samhällsförening

Vassmolösas historia

Där de av senaste istiden skapade Nybroåsen och Ljungbyåsen möter varandra 17 kilometer söder om Kalmar ligger Vassmolösa, en by med cirka 100 hushåll. Vassmolösa har en anrik historia som sträcker sig tillbaks till järnåldern, då byn fick sitt namn. Genom århundradena har här bedrivits ting, gästgiveri, järnvägsstation, sågverk, cementgjuteri med mera. Även om det mesta av detta har försvunnit så bedrivs det i dag fortfarande ett aktivt lantbruk och ett flertal småföretag.


Sigillet

Sigill föreställande ett stiliserat armborst.

Bilden av armborstet ovan har en mycket stark knytning till Vassmolösa då det har ingått i det officiella sigillet för Södra Möre Härad. Vassmolösa var under mycket lång tid huvudorten i Södra Möre Härad med bl a häradsrätt och bostad för häradshövding. Sigillet har används av häradsrätt och häradshövding i Vassmolösa för att signera officiella dokument, t ex domslut. Enligt beslut på bystämman 2002 låter vi vapendelen i sigillet vara Vassmolösas officiella symbol. Sigillet har ändrat utseende genom åren men armborsten har hela tiden funnits med i centrum. Just den version vi använder är från år 1568.