Stiliserat armborst, del av det offiella sigillet för Södra Möre Härad

Välkommen till
Vassmolösa

Vassmolösa samhällsförening

Ordförande
Magnus Fäste

Vice ordförande
Göran Jönsson

Sekreterare
Helén Strandroth

Kassör
Göran Gustavsson

Ledamot
Silva Thiman

Ledamot
Ulf Åkerlind

Suppleant
Annika Persson Åberg

Suppleant
Lena Wennersten

§ Styrelsen väljs på årsmötet av föreningens medlemmar